Shema spajanja LED cijevi

17.03.2014

Ugradnju LED cijevi treba izvršiti kvalificirani električar prema priloženim uputama. Prilikom ugradnje potrebno je ukloniti starter i prigušnicu, te prema shemi prespojiti električne kontakte.

shema_spajanja

Nakon prilagodbe LED cijevima, fluo cijevi se više ne priključuju na istu instalaciju, jer bi to moglo dovesti do puknuća cijevi.