Tag

Your search for balast returned 1 result.


Shema spajanja LED cijevi

Ugradnju LED cijevi treba izvršiti kvalificirani električar prema priloženim uputama. Prilikom ugradnje potrebno je ukloniti starter i prigušnicu, te prema shemi prespojiti električne kontakte. Nakon prilagodbe LED cijevima, fluo cijevi se više ne priključuju na istu instalaciju, jer bi to moglo dovesti do puknuća cijevi.  

Read More