Tag

Your search for prednosti LED rasvjete returned 1 result.


Budućnost rasvjete

Budućnost rasvjete – LED rasvjeta   Uvod   Svjetleća dioda (en. LED - Light Emiting Diode) je posebna vrsta poluvodičke diode koja emitira svjetlost kada kroz nju teče električna struja. Ta pojava se naziva elektroluminiscencija. Svjetlosne diode temelje se na poluvodičima koji pretvaraju električnu struju izravno u svjetlost. LED je ...

Read More